Rekostrukce 2012

Opravy na Ravelinu no. XIV a v pevnosti Josefov v roce 2012