Fortress JosefovFestung JosefovTwierdza JosefovDe vesting JosefovVille forte de JosefovКрепость Йозефов

 
Vítejte

Na oficiálních stránkách pevnosti Josefov - Ravelinu no. XIV

Nacházíte se na stránkách spolku Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin no. XIV, z. s., který provádí opravy v pevnosti Josefov, především údržbu a rekonstrukce na městem Jaroměř dlouhodobě pronajatém objektu Ravelin no. XIV. V roce 2014 naše organizace odkoupila sousední objekt Bastion IX.
Dozvíte se zde informace o našem spolku, samostatném obranném prvku v jihovýchodní části pevnosti Josefov Ravelinu no. XIV s reduitem, o Bastionu IX, historii, obnově a životu v pevnosti Josefov. Taktéž o akcích pořádaných pro veřejnost na Ravelinu no. XIV, o aktuálním dění, zajímavých místech a v neposlední řadě zde naleznete spousty fotografií jak z minulosti, tak ze současnosti pevnosti.


Aktuality a novinky:

Obnova části vnějšího pláště Bastionu IX

V roce 2021 se našemu spolku podařilo zajistit opravu části vnějšího pláště Bastionu IX, který přímo navazuje na rozsáhlou opravu hradeb realizovanou Městem Jaroměř pod názvem Oživení pevnosti Josefov.
Hradba Bastionu IX byla v havarijním stavu kvůli zanedbání údržby předchozím vlastníkem. Docházelo k padání pískovcových říms do areálu Ravelinu XIII (autoparku), rozpadu zdí a následně zatékání vody do konstrukcí hradeb. Tímto stavem byla ohrožena nejen kulturní památka, ale i bezpečnost návštěvníků ve festivalovém areálu. Našim cílem bylo zajistit opravu dvou stěn Bastionu IX tak, aby po skončení realizace Oživení pevnosti Josefov bylo možné celý festivalový areál užívat bez omezení.
Celkové náklady na stavební práce byly 2,315 mil Kč včetně DPH. Oprava v takovém finančním rozsahu bez dotací by nebyla pro náš spolek nikdy reálná. Svépomocí bychom na těchto dvou zdech strávili mnoho let, což by nebylo vhodné ani pro záchranu kulturní památky, ani pro možnost využívat festivalový areál.
Tímto bychom tedy chtěli poděkovat Královéhradeckému kraji za poskytnutou dotaci ve výši 345 tis Kč z programu Obnova památkového fondu a Městu Jaroměř za poskytnutou dotaci ve výši 750 tis Kč a návratnou finanční výpomoc ve výši 750 tis Kč.


 


Hlavní partneři:

Partneři:

 

FLAG counter FLAG counter - http://s07.flagcounter.com/more/tOAx

Poslední aktualizace: 8. 2. 2023 l © 2002-2023 Turandos